فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هفتم (My family: خانواده من)

دانلود فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هفتم (My family: خانواده من)، در قالب فایل flv، شامل درس چهارم: خانواده من (My family)- گفتگو (Conversation)- تمرینات (Practices)- صداها و حروف (Sounds and Letters)- شنیداری و خواندن

ادامه مطلب


مطالب تصادفی